34 navn på veiene i Fillan sentrum og omegn er godkjent av språkrådet og klare til bruk. I siste formannskapsmøte orienterte ordføreren om at kommunen har som mål at veiene skal være ferdig skiltet til jul.