Ikke på glatte vinterveier, men på svarte asfaltveier; ulykkesmønsteret i øyregionen følger resten av landet. De alvorligste trafikkulykkene skjer statistisk nå på våren, sommeren og høsten.

Det viser statistikken Hitra-Frøya har fått tilgang til via Statens vegvesen. Veivesenet har registrert og kategorisert samtlige politirapporterte ulykker med personskade på Frøya, Hitra og i Snillfjord.

SE KARTET: Kartet viser hvilke måneder som er de mest ulykkesutsatte (blått=Frøya, rødt=Hitra, grønt= Snillfjord).

Oversikten baserer seg på politirapporterte ulykker fra 2003 til og med september/oktober 2013. I denne perioden var det 81 ulykker med personskade på Frøya, og tilsvarende 117 ulykker på Hitra og 63 ulykker i Snillfjord. De aller fleste av disse er registrert langs hovedferdselsåren Fv. 714

Tre av ti bekymret for ferietrafikken

I dag slapp Gjensidige resultatene fra sin samfunnsundersøkelse, som viser at tre av ti sørtrøndere mener det er stor fare for å bli skadd i bilkollisjon når de kjører på ferie. Til sammenligning er det kun 7 prosent som opplever stor fare ved å kjøre til jobb. Det viser Gjensidiges samfunnsundersøkelse, som er gjennomført av Ipsos MMI.

- Mye av ferietrafikken foregår på landeveier med stor risiko for møteulykker, så folks bekymring er berettiget, sier informasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

- Det er fortsatt for mange ulykker ved forbikjøringer og møteulykker. Disse, sammen med eneulykker (kun en bil innblandet; som f. eks utforkjøringer) er de ulykkene som ofte kan føre til alvorlige personskader, sier Eklo.

- Resepekter fartsgrensene, bruk bilbelte

Også han påpeker at sommeren er høysesong for alvorlige trafikkulykker, til tross for at kjøreforholdene er bedre om sommeren enn om vinteren. Juni er den verste ulykkesmåneden, tett fulgt av juli. De siste ti årene har mer enn 1200 omkommet eller blitt alvorlig skadet i bilkollisjon på norske veier i løpet av disse to månedene. Da snakker vi om landsdekkende tall.

- Respekter fartsgrensene, bruk bilbelte, hold øynene på veien og bytt sjåfør eller ta en hvil når du blir trøtt, så bidrar du til at alle kommer trygt frem, sier Eklo.

I dagens utgave av Hitra-Frøya papiravis/eavis kan du lese hva veivesenets trafikkrapport sier om dødulykken på Fjellværøya i desember