De siste tallene for Kommunebarometeret 2014 plasserer Hitra og Frøya i bunnsjiktet i vårt fylke. Lille Snillfjord gjør det derimor meget sterkt

Kommunebarometeret er en måling av alle kommuner, gjennomført av Kommunal Rapport. Bladet bruker 127 ulike nøkkeltall for å rangere kommunene fra topp til bunn innen 13 ulike områder. I totaltabellen er alle nøkkeltallene lagt sammen.

Svake plassseringer

Hitra og Frøya kommuner gjør seg ikke særlig godt bemerket i rapporten når man tar for seg de seks viktigste kategoriene.

Hitra oppnår totalt en 327.plass av 428 kommuner, mens Frøya må nøye seg med 385.plass.

Hitra scorer best på eldreomsorg der kommunen er 19. best i landet. Frøya må nøye seg med 260.plass.

Innen grunnskole finner vi Hitra får 397.plass, mens Frøya er nede på 411.plass.

Innen barnehagesektoren plasserer Hitra seg på 387.plass, mens Frøya er oppe på respektable 145.plass.

Helsesektoren scorer heller ikke høyt, med Hitra på 254.plass og Frøya på 382.plass.

Når det gjelder økonomi, plasseres øykommunene seg på 222. (Hitra) og 301.plass (Frøya)

Ser vi på  Sør-Trøndelag, plasserer Hitra seg fjerde sist, mens Frøya befinner seg nest nederst, med bare Tydal bak seg.

Sterkt av Snillfjord

Snillfjord gjør det derimot meget skarpt. Kommunen tar en flott tredjeplass i vårt fylke, bare slått av Oppdal og Agdenes. På landsbasis plasseres Snilfjord på 11. plass.

LES HELE RAPPORTEN HER