Uenighet mellom grunneiere og småbåtforening ender med at hele eiendommen legges ut for salg