Torsdag kl. 10 møtes Hitra kommunestyre.

Møtet kan du følge direkte på web-tv her (ekstern lenke til Hitra kommune).

Møtet starter ekstra tidlig fordi politikerne skal gjennomføre en temadebatt om sosiale utfordringer i hittersamfunnet.

 • Økning i økonomisk sosialhjelp

 • Utdanning og arbeid

 • Rus og folkehelse

 • Økonomi med hovedfokus på bolig og boutgifter

 • Barnefattigdom

Blant sakene som deretter skal til behandling er:

 • Årsregnskap og Årsberetning 2017 for Hitra kommune

 • Årsregnskap og Årsberetning for Hitra Storkjøkken KF

 • Endring av forskrift om åpning av jakt på hjort og rådyr og minsteareal

 • Merknadsbehandling og egengodkjenning av Forvaltningsplan for hjortevilt 2018-2020

 • Regelverk for farvann i Hitra kommune

 • Trøndersk kystkompetanse – endring av eierstruktur

 • Heliumballonger – forbud mot bruk i Hitra kommune

 • Hitra eiendom AS – avklaring av forkjøpsrett til tomt i Hitra Industripark Vest

Komplett sakliste og dokumentene kan lastes ned fra Hitra kommunes nettsider