Løslatt fra varetekt - frøyværing har fått Christian Wiig som advokat