Flere holdt for høy hastighet utenfor museum

foto