En mann som bor i Trondheim, er i Fosen tingrett dømt til fengsel i 55 dager etter å ha kommet med alvorlige trusler mot to barnevernsarbeidere. Tildragelsen skjedde på Frøya. Mannen ble også dømt for skadeverk på en bil, og han må betale erstatning til bileieren med 6.000 kroner. Ikke nok med det, retten idømte mannen saksomkostninger som han må betale med 3.000 kroner.

Det var i fjor høst at mannen sammen med en kvinne, oppsøkte to personer privat. De er begge ansatt i barnevernet i øyregionen. Her framsatte mannen flere trusler om straffbare handlinger, trusler som fremkalte alvorlig frykt hos de to offentlige tjenestepersonene. Truslene hadde sammenheng med en barnevernsak hvor mannen var involvert.

I tingretten tilsto mannen forholdene han var tiltalt for. Han ble dømt både for trusler og skadeverk.

Les hele saken i papirutgaven fredag 3. nov.