Oppfordrer alle andre gammelordførere til å gjøre det samme