5. mai rømte det 14.000 oppdrettslaks fra oppdrettsanlegget Reitholmen ved Fjellværsøya på Hitra. Laksen er også smittet med to alvorlige nyresykdommer som man frykter kan smitte over til villaksen.

Lerøy Midt meldte om rømmingen samme dag, og satte i gang et omfattende gjenfangstfiske etter laksen, som hadde en gjennomsnittsvekt på rundt 7 kilo. Mandag opplyser Fiskeridirektoratet til lokalavisa Hitra-Frøya at Lerøy Midt har rapportert inn 857 laks som er fanget ved anlegget og i Fillfjorden.

Det pågår gjenfangstfiske etter den rømte laksen. Foto: Lars Otto Eide

Fanget i forskningsnot

Men laksen har spredd seg utover dette området. Bare få dager etter lakserømmingen ble flere oppdrettslaks som passet til størrelsen fanget i en laksenot som NINA (Norsk institutt for naturforskning) har på Agdenes. Nota ligger drøyt 20 km unna Reitholmen, og registrerer villaks og oppdrettslaks på vei inn i Trondheimsfjorden.

- Er dere sikre på at det er laks fra denne rømmingen?

- Vi har ikke undersøkt laksen ennå, så vi kan ikke være helt sikre. Men den har samme størrelse som den rømte laksen, og den har gått i nota etter rømmingen, forteller Tor Næsje, seniorforsker i NINA.

Ca. 20 oppdrettslaks fra tre til ti kilo er fanget mellom 7. og 12. mai. I samme periode ble det fanget 3 villaks i nota. Laksen er avlivet og frosset ned for senere undersøkelser. Da kan det avklares hvilket oppdrettsanlegg den stammer fra, og eventuelle sykdommer den har.

- Var laksen på vei inn i Trondheimsfjorden?

- Det er vanskelig å si noe om. Nota er jo relativt nære rømningsstedet, og laksen sprer seg utover. Men det foregår jo undersøkelser etter rømt laks i elvene, så man vil etterhvert kunne registrere eventuell oppdrettslaks som går opp.

Reitholmen ligger drøyt 20 km i luftlinje fra laksenota på Agdenes. Foto: Lars Otto Eide

Kan gå opp i elvene

Ifølge forskere har laks i denne størrelsen større sannsynlighet for å gå opp i lakseelver, der den kan gyte sammen med vill laks.

- Kan laks i denne størrelsen gå opp i elvene?

- Ja, det kan den gjøre. Når det rømmer små fisk, så er det mindre sannsynlig at de kjønnsmodnes inneværende år. Men fisk av denne størrelsen, som rømmer på dette tidspunktet, kan gå opp i elvene og gyte. Derfor er vi veldig interesserte i å få dokumentert om laksen går opp i elvene. Da kan det også settes inn tiltak for å fiske opp den rømte laksen.

Han håper også sportsfiskere vil rapportere om de får oppdrettsfisk.

- Det er viktig at det rapporteres inn, gjerne til NINA og Fiskeridirektoratets varslingsapp, med en gang man får rømt fisk, sier Næsje.