– Det kan være en sikkerhetsrisiko å bruke feil materiale