Kraftig økning i antall mottakere av bostøtte på Frøya den siste måneden