Monika har gjort butikk av barns fødselsdager

foto