– Da styret i Hitra Senior Høyre i siste møte før sommeren diskuterte aktuelle aktiviteter gjennom høsten, kom det opp flere forslag om bedriftsbesøk, temamøter om eldrepolitikk og besøk i tidligere Snillfjord kommune, opplyser Egil Hestnes, styreleder i Hitra Senior Høyre.

Han forteller at det ble enighet om å starte høstsesongen med et besøk på Hemnskjelkaia, og da invitere til et åpent møte med tema «erfaringer med å ha blitt en del av Hitra kommune».

– Vi håper at dette vil være interessant for folk flest i området, og at det vil bli fri og god meningsutveksling, som kan ende opp med forslag til tiltak som kan bidra til at de nye "hitterværinger" blir enda bedre  tilfreds med å ha blitt en del av Hitra kommune. Hjertelig velkommen til Hemnskjelkaia torsdag 18.august, sier Egil Hestnes.

Tidligere Hitra kommune og deler av Snillfjord kommune ble ved inngangen til 2020 slått sammen til en ny kommune kalt Hitra kommune.