Følger nasjonale retningslinjer - dette er situasjonen på Frøya nå

foto