– Frøyværingene ligger langt foran, så nå må vi prøve å ta dem igjen