Telte nær 50 flere hjort på Frøya i år enn i fjor

foto