Alle kommuner er pålagt å kartlegge sine friluftsområder, og å verdisette disse. Arbeidsgruppa for Frøya er nå ferdig med sitt arbeid, og deres liste er lagt ut til høring på kommunens hjemmeside.

Publikum kan komme med innspill på lista og verdsettingen fram til 30. november.

Se: Kartlegging og verdsetting av friluftsarealer i Frøya

Her finner man ei liste over 45 områder, som alle har fått sin vurdering ut fra blant annet brukerfrekvens, tilgjengelighet, opplevelseskvaliteter med mer, på en skala fra 1 til 5.

Av disse har seks områder fått A-verdi, hvilket betyr at de blir vurdert som de mest verdifulle friluftsområdene i Frøya. Disse er:

Stabben (ved Titran)

Et viktig kulturhistorisk område, som egner seg bra til fotografering av både krigsminner og naturfenomener. Landskapet er spesielt med tanke på store havbårer. Det er virkelig et område hvor man føler på å «være ute». Rikt fugleliv. Området er tilrettelagt med informasjonstavler og kjentmannsmerkepunkt. Kan nås via bil fra riksvei 716 fra øst.

Kvernøystrømmen:

Turområde, med badeplass/ skøyteis, fiskestrøm, Vågøy skytterbane. Parkeringsplass, rasteplass, informasjonsskilt, turkasse med gjestebok, oversiktskart over Dyrøya med lokale stedsnavn, hytterenovasjon og grillmuligheter. Landskapet er småkupert kystlandskap.

Rabbenbrygga til Siholmen (Sistrandsfjæra)

Fjære, nærområde for barnehage og skoler.

Tungvågvatnet

Populær badeplass, fiske, "ta sjansen". Godt tilrettelagt med mulighet å komme til med rullestol, volleyballbane.

Sula, Bogøya, Mausund

Skjærgårdsområde for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, lete rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking, havørnsafari. Det er et generelt rikt fugleliv i området. Området er brukt av skoler til overnattingsturer og leirskole. Området har både fritidsbebyggelse og fastboende, men også havleirskole, båtutleie, guidede fiske- og opplevelsesturer

Stutvassdalen

Knutepunkt for mange turstier, også utgangspunkt til Frøyas høyeste punkt. Området er brukt til turgåing, fisking, bading med badeanløp og som opplæringsområde for skoler, området har spesielle biotoper for blant annet huggorm og firfisler, her finnes også varmekjære arter og man kan se spor etter landhevingen ved at det er skjellsand oppe i dagen. Området er lett tilgjengelig for barnefamilier, det ligger nært riksveien og har en liten parkeringsplass for 6-7 biler.