– Havbruksstrategi bør forankres i Stortinget

foto