Norsk folkehjelp Hitra og Frøya har flere ganger bistått med mannskap til redningsaksjoner i Trøndelag etter at sanitetsgruppa ble opprettet for under ett år siden.

Grunnleggende førstehjelp er første del av kursinga som frivillig redningsmannskap må ha. Helga 10. februar - 12. februar inviterer Norsk Folkehjelp Hitra og Frøya nye medlemmer til kursing innen grunnleggende førstehjelp ved Frøya Frivillighetssentral på Sistranda.

Søk- og redningskurs, og kurs for å kunne bemanne Norsk folkehjelps beredskapsambulanse (AFØR) er neste steg man kan ta i opplæringa. Helga etter (17.-19. februar) er det planlagt AFØR-kurs og utover våren er det planlagt søk- og redningskurs, opplyser lokalforeninga.

Beredskapsambulanser er biler som eies og bemannes av frivillige fra for eksempel Norsk Folkehjelp Sanitet eller Røde kors hjelpekorps. Personellet i beredskapsambulansene må ha tatt avansert førstehjelpskurs. Foto: Norsk Folkehjelp

Arrangerer kafé under kulturfestivalen

Norsk Folkehjelp Hitra og Frøya er godt i gang med året 2023 og aktiviteter innen samfunnspolitikk og inkludering i tillegg til sanitet.

– Vår språk-kafé er åpen hver søndag i Innsia Kulturhus (gammelskolen på Strand). Vi ser også frem til å delta på Hitra kulturfestival i uke 6 med internasjonal kafé lørdag 11. februar og språk-kafé søndag 12. februar i Innsia Kulturhus, sier Miriam Aclima Baglund.

Norsk Folkehjelp Hitra og Frøya arrangerer internasjonal kafé og språkkafe under Hitra kulturfestival. Foto: Ludvig Gundersen/Norsk folkehjelp

Årsmøte med innblikk i foreninga og arbeidet deres i Gaza

Torsdag 16. februar samles alle medlemmene for lokallagets årsmøte. Der får de besøk av seniorrådgiver Mona Staven Lundereng som skal gi et innblikk i Norsk Folkehjelp sin bakgrunn og verdigrunnlag. De får også en innledning fra David Bergan som skal fortelle om Norsk Folkehjelp sitt arbeid i Gaza.

Norsk Folkehjelp Hitra og Frøya sin sanitetsgruppe. Her er de på sanitetsvakt under Salmar-cupen til Dolmøy IL i høst. Foto: Norsk Folkehjelp