Det var Hitra kommune og politirådet som inviterte til åpent møte om tryggere bomiljø og konfliktløsning på Kvenværet sist torsdag. Utgangspunkter er at grenda har en situasjon med konflikter som gjør at flere føler seg utrygge. Under møtet ble det nevnt drapstrusler og andre trusler, vold, hærverk, uthenging på facebook, ryktespredning og at folk ble slengt dritt etter på butikken.

Med over 150 oppmøtte i Kvikkheim forsamlingshus, var det åpenbart at møtets tema berører mange.

Lensmann Arild Sollie beskrev en situasjon der politiet har ukentlige henvendelser fra folk som bor i Kvenværet, og at det også kommer anmeldelser som igjen utløser motanmeldelser fra den andre parten. Han sa også at sakene ofte legges bort, da det er vanskelig å få vitner til å stå fram i saker der det har vært anmeldt trusler eller vold. I sin innledning forklarte han en del om hva politiet kan gjøre, og hva de ikke kan gjøre. Han viste også til at om noen fikk bøter eller ble domfelt, så hindret ikke dette dem i å fortsette.

- Kan ikke fjerne noen fra grenda

Da det fra salen ble spurt om kontaktforbud/ besøksforbud, svarte lensmannen at dette er ett effektivt tiltak når det gjelder en person eller ett par som føler seg truet av noen.

- Men man kan ikke innføre kontaktforbud mot ei hel grend. Man kan heller ikke fjerne noen fra grenda. Sånn fungerer det bare ikke, poengterte han.

- Ikke mangel på samhold

Hans oppfordring gikk til grendasamfunnet om at de må finne ting som binder bygda sammen, og som kan bidra til å bygge ned de motpolene som finns. Det var flere i salen som ikke kjøpte dette som noen løsning på situasjonen i grenda.

- Det er ikke mangel på samhold i denne grenda. Det skjer mye positivt, så mitt inntrykk er at det er noen få som bråker og styrer, sa Åse Stene.

Dette ble fulgt opp av andre fra salen:

- Det er ikke noe mer å gjøre med samholdet. Men vi har noen konflikter.

- Vi må vite at politiet stiller opp

- De fleste i bygda har et greit forhold. Men vi har ei bygd som er litt maktesløs i denne situasjonen. Jeg er veldig for kommunikasjon og samtaler. Men når ikke alle parter har evne til kommunikasjon, så blir det låst, sa Henrik Todal.

Arne Gabrielsen sa det slik:

- Konflikter er en ting. Straffbare forhold er noe annet. Jeg synes lensmannen kaster veldig mye av ballen over til oss. Vi har et trusselnivå som er veldig ubehagelig å leve med, og vi må vite at politiet stiller opp. At det har møtt opp så mange her, er et tegn på at det er noe som ikke er bra.

Lensmann Sollie svarte at direkte trusler skal anmeldes og etterforskes, og han oppfordret folk til å anmelde. Samtidig innrømmet han at det ikke var alle henvendelser politiet hadde kapasitet til å følge opp.

- Begrense handlingsrommet til de destruktive kreftene

Salen var blitt utfordret på å komme med innspill på hvordan man kunne bedre forholdene.

- Vi må begynne å si fra, og forsvare folk. Jeg snakker ikke om borgervern her, men når vi oppdager at naboen blir behandla stygt og dårlig, så må vi stå sammen. Da tror jeg at handlingsrommet til de destruktive kreftene blir begrensa, sa Arne Gabrielsen, som poengterte at man uansett ville trenge hjelp fra politiet.