Trestakk-feltet i Norskehavet, som i fjor ble utsatt på grunn av dårlig lønnsomhet, blir likevel utbygd. Kostnaden for utbyggingen er nede i 5,5 milliarder kroner, en halvering sammenlignet med fjorårets anslag.

Tirsdag leveres utbyggingssøknaden til olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Funnet ble gjort allerede i 1986 og inneholder rundt 76 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, i hovedsak olje. Det skal knyttes til produksjonsskipet Åsgard A, og planlagt produksjonsstart er satt til 2019.

– Trestakk er et godt eksempel på hva det er mulig å få til gjennom å bruke tid på å modne fram det beste konseptvalget. Sammen med våre lisenspartnere og leverandører har vi tenkt nytt og nær halvert kostnadene fra det opprinnelige konseptvalget. Dette er et viktig bidrag til å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

De første investeringsanslagene lå på rundt 10 milliarder kroner. Dette ble redusert til 7 milliarder kroner i januar i år. Nå er anslaget redusert til rundt 5,5 milliarder kroner. De utvinnbare ressursene er også oppjustert betydelig de siste to årene.

– Norsk leverandørindustri har de siste årene vist en stor evne til å bidra til å finne gode og kostnadseffektive løsninger som gjør det mulig å realisere prosjekter som Trestakk, selv med lav oljepris, sier Rød.

Trestakk ligger 27 kilometer sørøst for Åsgard-feltet. Åsgard ligger på Haltenbanken i Norskehavet, om lag 200 kilometer fra kysten av Trøndelag.