Ønsker å organisere og videreutvikle denne næringa