Høsten 2011 ble det funnet mye rømt regnbueørret i Hundvatnet på Hitra, der Vikan settefisk hadde merder for oppdrett av regnbueørret-smolt. Fiskeridirektoratet ga settefiskanlegget pålegg om å fjerne merdene og fiske ut regnbueørreten.

Vikan settefisk hadde også stengt utløpselva med en not og en steindemning, for å hindre at vill laksefisk vandret opp og smittet regnbueørreten med eventuelle sykdommer, og at regnbueørret skulle rømme til sjøen. Derfor ble selskapet samtidig også pålagt å åpne vassdraget for oppgang av sjøørret igjen, etter at regnbueørreten var fisket opp.

Fremdeles stengt med not

Men da fiskeforvalteren hos fylkesmannen var på befaring i juli i år, var utløpselva fremdeles stengt

- Her ligger det ei finmaska not som stenger for vandring av villfisk, skriver fylkesmannen til fiskeridirektoratet, som er myndighet for drift av oppdrettsanlegg.

Fiskeridirektoratet mener nota har ligget der helt siden 2011.

- Fiskeridirektoratet region Midt ser av bildet av nota som er vedlagt at denne nota tilhørte Vikan settefisk AS under driften i Hundvatnet, skriver de til Vikan settefisk 18. august.

Direktoratet mener det er en overtredelse av akvakulturdriftsforskriften om opprydding, som sier at fullstendig opprydding skal skje innen seks måneder etter permanent opphør av drift på en lokalitet.

Har ryddet opp

Vikan settefisk har nå fjernet nota.

- Vi har fått tilbakemelding om at de har ryddet opp. Det var noe de hadde avglemt, og de beklaget det. Men vi kommer til å gjøre en etterkontroll, og befare området for å se at de virkelig har ryddet opp, sier Anita Viborg hos Fiskeridirektoratet.