Snillfjord kommune har fortsatt svært få arbeidsledige. Ved siste månedsskifte var bare fire av kommunens innbyggere arbeidsledige. Dette utgjør 0,8 prosent av arbeidsstyrken.

På Hitra er det 47 ledige, noe som er en økning på tre sammenlignet med samme periode i fjor. På Frøya står 64 uten arbeid. Dette er en økning på 18.

Ved utgangen av september er det 3.953 helt ledige i Sør-Trøndelag, en nedgang på 295 personer fra samme måned i fjor.

Andel ledige av arbeidsstyrken er i Sør-Trøndelag på 2,3 prosent. Legger vi til andelen arbeidssøkere i arbeidsrettede tiltak har vi en bruttoledighet på 2,9 prosent. Snittet for landet ligger på 2,8 prosent, med en bruttoledighet på 3,4 prosent.

– Arbeidsrettede tiltak er et viktig virkemiddel for å få flere ut i jobb i det ordinære arbeidsliv. Og her i Sør-Trøndelag har bruken av lønnstilskudd i ordinært arbeidsliv økt med 30 prosent i årets første ni måneder, sammenliknet med samme periode i fjor, sier fylkesdirektør Bente Wold Wigum i NAV Sør-Trøndelag.

Størst reduksjon i Snillfjord

Ledigheten synker mest i Snillfjord. Her er ledigheten 64 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Det er Roan som har fylkets laveste ledighet med 0,4 prosent. Deretter følger Snillfjord, Osen og Rennebu.

Høyest ledighet i fylket har Rissa med en ledighet på 4,8 prosent, men ledigheten i kommunen har holdt seg stabil fra samme tid i fjor.

Det er i Åfjord ledigheten har økt mest siden september i fjor med 42 prosent økning. Det er likevel svært lav ledighet i kommunen (1,6%).

I Trondheim er det 2 458 helt ledige, som utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang fra fjoråret på 281 personer, tilsvarende 10 prosent.

Behov for arbeidskraft

Stillingstilgangen hittil i år er høyere enn i fjor og mer enn 13 000 stillinger er så langt lyst ut. Sammenliknet med samme periode i fjor er det en økning på 23 prosent.

Det er innenfor bygg og anlegg og industri tilgangen på nye stilllinger øker mest, med henholdsvis 119 og 73 prosent.

- Vi ser også at antall stillinger innenfor ingeniør- og ikt-fag er økende. Reiseliv og transport samt meglere og konsulenter er de eneste yrkesgruppene hvor det er en liten nedgang.

– Det er gledelig å se at det fortsatt er høy aktivitet innen bygg- og anlegg. Det er god etterspørsel etter blant annet tømrere, snekkere, murere, betongarbeidere, maskinførere og rørleggere.I industrien er sveisere og blikkenslagere eksempler på etterspurt arbeidskraft, sier Bente Wold Wigum.