- Deres fremste kjennetegn er at «de er til for andre»