Åtte bruer i øyregionen - fire på hver øy - har skader som av Statens vegvesen beskrives som alvorlige og kritiske for trafikksikkerheten.

Det viser en gjennomgang avisa VG har publisert etter å ha fått tilgang på veivesenets rapporter for alle broer på riksvei og fylkesvei i Norge, til sammen hele 16.971.

Klikk på kartet for å få mer info om hver bru i øyregionen, eller les lenger ned.

17 bruer på Frøya og 26 bruer på Hitra er omfattet av rapporteringa. I åtte av veivesenets rapporter fra øyregionen beskrives skadene som alvorlige og med tildels høy risiko for trafikksikkheten.

Verst med tanke på trafikksikkerheten beskrives Krabbsundbrua på Fv. 714 Fjellværøyforbindelsen.

- Brudd på fuge/fugekonstruksjon. Kritisk skade som truer trafikksikkerheten, med høyest grad av konsekvens, skriver veivesenet om denne brua.

Les også: Veivesenet lokalt visste ikke at skadene er kritiske (HF+)

Siste hovedinspeksjon på alle disse åtte bruene var i 2015, ifølge veivesenet, noe som tilfredsstiller kravet om femårskontroller.

Her er en oversikt over de bruene i øyregionen som har anmerkninger ifølge VGs oversikt:

Kvernøystrømmen, fv. 431

Råte på rekkverk. Kritisk skade som truer trafikksikkerheten, nest høyeste grad av konsekvens.

Beskrivelse: "Rekkverk ikke kjøresterkt, bør minimum forsterkes med rekkverksskinne, helst også noen stolper."

Trøastrømmen Fv. 431

Korrosjon på rekkverk. Kritisk skade som truer trafikksikkerheten, nest høyeste grad av konsekvens.

Beskrivelse: "Knekt rekkverksstolpe. Megel alvorlig korrosjon på hele rekkverket."

Reva, fv. 437

Kritisk skade som truer bæreevnen, med nest høyeste grad av konsekvens.

Beskrivelse: "(Trolig) det aller mest korroderte stålrøret i hele Sør-Trøndelag. Ingenomgjøringsmuligheter, ei heller for rask responstid pga at vi er på øyværet Sula."

Tungvåg Østre fv. 716

Krisisk skade som truer trafikksikkerheten, med nest høyeste grad av konsekvens.

Beskrivelse:  "Brudd i betonginnfesting. Løst rekkverk."

Krabbsundet fv. 714

Brudd på fuge/fugekonstruksjon. Krisik skade som truer trafikksikkerheten, med høyest grad av konsekvens.

Beskrivelse: "02.07.13: Stor slitasje på fugeterskel. 10.01.14: Fugen er ødelagt. 09.06.2015: Fugen er overasfaltert på nytt, men det er flere sprekker og ujevnheter samt et dypt hull. Usikkert om underliggende fugekonstruksjon/stålplater er intakte. 21.03:2017: Basert på bilde tatt 2014 er stålplater ikke intakte

Vegrekkverk på HS er ikke innfestet i brurekkverk i hverken akse 1 eller 4, og det er ikke stivhetsoverganger. Føringsskinne i vegrekkverk i akse 1 er avsluttet ved enden av gangbane og det er en fare for at hjulet kan ta i betongkanten. I akse 4 stikker enden av føringsskinna ut i vegbanen."

Knarrlagsund fv. 364

Stor skade som truer trafikksikkerheten, med høyeste grad av konsekvens.

Beskrivelse: "Vegrekkverk ikke ført inn på og tilfredsstillende innfestet i brurekkverk."

Lillestrømmen fv. 381

Kritisk skade som truer trafikksikkerheten, med nest høyeste grad av konsekvens.

Beskrivelse: "Brudd i kantdrager flere steder. Avdekket armering i kantdrager. Brudd i betongen gjør rekkverk lite effektivt. Dårllig innfesting av rekkverk. Lavt og ikke i hht dagens standard."

Håvikelva fv. 713

Kritisk skade som truer trafikksikkerheten, med nest høyeste grad av konsekvens.

Beskrivelse: "Brudd i betongkant (rekkverk) venstre side akse 2."

9.800 følger Hitra-Frøya på Facebook. Lik oss, du også

Informasjonen om alvorlige skader er fra september, skriver VG, som også presiserer at skader kan ha blitt utbedret og nye kan ha blitt oppdaget i etterkant av av avisa fikk innsyn.