Sjømat Norge og Det norske Maskinistforbund (Dnmf) skrev i dag under en intensjonsavtale om etablering av tariffavtale.

-Sjømat Norge har fått flere medlemmer som driver brønnbåtrederier og annen maritim virksomhet knyttet til sjømatnæringen. Som arbeidsgiverorganisasjon har det vært viktig for oss å få på plass et tarifftilbud til disse. Vi ser også en rivende utvikling i næringen som gjør at vi fremover forventer vekst på dette området, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge i en pressemelding.

Den nye tariffavtalen gjelder fra årsskiftet, men de to organisasjonene vil bruke våren til å utvikle avtalen ytterligere. De to organisasjonene vil over nyttår også iverksette arbeidet med å opprette tariffavtaler for servicefartøyene i havbruksnæringen.

Den raske utviklingen i havbruksnæringen de siste årene, og utsiktene til ytterligere vekst i årene som kommer, gjør at aktørene i næringen har etterlyst tariffavtaler som er tilpasset fartøyene som brukes i næringen.- Havbruksnæringen representerer fremtidens arbeidsplasser. Det er derfor viktig for Dnmf å sikre at de ansatte i næringen får en god tariffavtale. Vi er glade for initiativet fra Sjømat Norge om å få på plass en tariffavtale, og er klare til å gå i gang med å finpusse tariffavtalen for de arbeidsplassene som Sjømat Norge representerer innen havbruksnæringen, sier administrerende direktør, Hege-Merethe Bengtsson, i Det norske Maskinistforbund.

Bengtsson og Ystmark er også enige om at de to organisasjonene skal jobbe næringspolitisk tettere fremover. -Vi har både på arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden felles interesser i et organisert arbeidsliv, med ryddige forhold mellom partene i sjømatnæringen. Fremtidens arbeidsplasser ligger i havet, og sjømatnæringen forventes å vokse med muligheter for nye arbeidsplasser for maskinoffiserer. Lønnsomme arbeidsplasser er viktig for Norge, sier Hege-Merethe Bengtsson. Geir Ove Ystmark legger til at Sjømat Norge også vil være en viktig alliansepartner for å løfte den maritime næringen.

- Dette er en ny bransje innenfor havbruksnæringen med stadig mer spesialiserte fartøy. Servicefartøyer er foreløpig er i et såkalt tarifftomt rom. Dette gjør at arbeidet med å lage nye avtaler er nybrottsarbeid som tar noe mer tid, skriver partene i en felles pressemelding.