- Lavbru over Åstfjorden helt avgjørende for snarlig utbygging av hele Lakseveien. Vi mener denne saken er av veldig stor næringsmessig og regional betydning for Frøya, Hitra og Snillfjord  og ber derfor innstendig om at lavbrualternativet blir valgt.

SE BILDENE - SLIK VIL VEIVESENET KRYSSE ÅSTFJORDEN

Det uttaler styrelederne Edvard Ulvan og Audun Klev i henholdsvis Hitra Næringsforening og Frøya Nye Næringsforening. Uttalelsen kommer foran det viktige kommunestyremøtet i Snillfjord torsdag, der politikerne skal ta stilling til høybru eller lavbru over Åstfjorden. Et klart flertall i formannskapet i Snillfjord gikk nylig for lavbru, men det er kommunestyret som skal avgjøre saken. Næringsforeningene på Hitra og Frøya uttrykker nå sin fulle støtte til formannskapet i Snillfjord.

HF-TV, animasjon: Kjør over Åstfjorden i denne animasjonsfilmen

Frykter utflagging av hjørnesteinsbedrifter

- Alternativt vil en høybru bli ca 130 mill. kr dyrere og føre til betydelige forsinkelser i utbyggingen av Lakseveien og true gjennomføringen av de siste delprosjektene mellom Snilldalen og Våvatnet. En utsettelse og bare en delvis realisering av Lakseveien vil være helt uakseptabelt for næringslivet i øyregionen. - Det kan ikke nok understrekes hvor viktig en fortsatt kontinuerlig, rask utbygging av Lakseveien er for næringslivet. Her transporteres 20 % av landets oppdrettsfisk fra  bl a Marine Harvest, Salmar og Lerøy. Risikoen for flytting ut av regionen og fylket vil være veldig stor dersom framdriften svekkes, og en ufullkommen vei med lengre tid til markedene vil redusere utviklingsmulighetene for næringslivet i regionen, heter det i brevet.

HF-TV: SE VIDEO FRA RASET I ÅSTFJORDEN (2008)

Høyere bomavgift

Næringslivet på Hitra og Frøya frykter at valget av en dyrere høybru vil gi økte bompengetakter og lenger innkrevingstid.

- Det må erkjennes at lavbru fører til noe større stigning, 7,9%  istedenfor 6,5 % med høybru. Likevel er dette for næringslivstransporten  en ubetydelig forskjell all den tid stigningen er inne i en tørr, isfri tunnel og at en fra før har 10 % stigning både i Hitra- og Frøyatunnelen. For næringslivet og øyregionen er det mye viktigere at vi får realisert hele Lakseveien raskt, og dette oppnår vi best ved valg av det billigste alternativet,  lavbru over Åstfjorden, skriver Ulvan og Klev.

- Lavbru kan bety sparte liv

Næringsforeningene trekker også fram argumentasjon om sikkerheten:

- Tidligere undersøkelser har vist at på Fv. 714 er det flest trafikkulykker i Trøndelag utenom Trondheim noe som understreker betydningen for også de øvrige trafikanter og få bygd hele Lakseveien snarest mulig. Dette vil også med innkortingen over Åstfjorden  være en betydelig forbedring av ambulansetransporten  mellom øyregionen og sykehus. Kort sagt vil valg av lavbru fort bety flere sparte liv og færre ulykker og lidelser for alle ved ny tryggere vei og kortere reisetid til sykehus, heter det i brevet til Snillfjord-politikerne.