Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 880.000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

Orkaginsasjonen har fattet vedtak om å opprette en lokalorganisasjon for LOs medlemmer på Hitra og Frøya. Oppstartsmøtet vil være på Hotel Frøya torsdag 11. oktober.

Ordfører i Frøya, Berit Flåmo, vil holde innlegg om arbeidsmarkeds- og boligutviklingen i begge kommunene , og det vil bli satt ned et interimstyre bestående av lokale tillitsvalgte i de ulike fagforbundene tilknyttet LO.

LO i Sør-Trøndelag har i dag ca 55.000 medlemmer gjennom de 22 medlemsforbundene. Det er i dag 7 lokalorganisasjoner som dekker alle kommunene unntatt Hitra og Frøya.

- Nå er det fattet vedtak om å gi øyværingene et tilbud om å drive egen lokalorganisasjon til det beste for regionens arbeidsmarkedsutvikling. En lokalorganisasjon kan bidra til å påvirke beslutningsprosesser som berører både arbeid, bolig, fritid og skoletilbudet i kommunene. Vi ser fram til å komme i gang, uttaler distriktssekretær Christiane Solheim ved LOs distriktskontor for Sør-Trøndelag.