Bruk av åpen ild er årsaken til mesteparten av alle hyttebranner. Ved starten av en ny vintersesong, er det spesielt viktig at hytteeiere sjekker alle ovner og piper nettopp for å unngå pipebrann,

– Å feie pipa er hytteeiers ansvar og enklest å gjøre når det er lite eller ingen snø på taket. Pipa skal feies hvert fjerde år. Det er påkrevd på bolig, men ikke for hytter. Feievesenet har derfor ikke ansvar for feiing av hyttepiper. Dette ansvaret er det hytteeieren som har, sier Karsten Kristiansen, skadedirektør i Tryg Forsikring, i en pressemelding.

Store verdier går tapt

Verdier for rundt 200 millioner kroner går årlig tapt i hyttebranner. Feil på, og feil bruk av pipe og ildsted er den klart vanligste brannårsaken, ifølge forsikringsselskapet.

Nå er det tid for å sjekke om fjorårets fyring har hatt konsekvenser for skorsteinen, enten ved å ta en titt selv eller at man kontakter feieren.

– Om det fyres feil kan det på få år bygge seg opp et lag med sot og bek, som kan føre til pipebrann om det ikke feies, sier Kristiansen.

Som hytteeier bør du også sjekke pipe og ildsted for rusk, planter eller fuglereder. Gass- og parafinovner må renses for støv og skit.

– Sørg alltid for at brannslukkingsutstyr og brannvarslere fungerer hver gang du ankommer hytta. Det er også lurt å ha et brannteppe tilgjengelig hvis noe skulle skje, sier Kristiansen.

Sjekk at pipa er tett

– Er pipa utett eller foringer og murpuss smuldret, blir forbrenningen dårlig. Også tilførselsrøret fra peis til pipe er en kilde til feil i hver ende, sier Kristiansen, som forteller at varme og elde bryter ned piper som har stått en stund.

– Det er ofte røyken som dreper, og utettheter kan gjøre at røyk trekker inn i bygget om natten, og ikke oppdages før det er for sent, forteller skadedirektøren.

Ulik praksis for feiing

Som hytteeier må sette deg inn i hvilke forhold som gjelder i kommunen der du har hytte, for det er ulik praksis på dette området. Det er slett ikke automatikk i at du får utført tjenestene som du betaler avgift for.

– Noen kommuner tar feiegebyr, men du får ikke feieren automatisk på døren av den grunn. Andre tilbyr feiing etter avtale, da kommer regningen i etterkant, sier Kristiansen.

Feie selv?

- Om du ønsker å slippe avgift og ventetid, og du er noenlunde nevenyttig, kan du gjøre jobben selv. Feieutstyr er stort sett enkle redskaper som ikke koster mye, men husk endelig å sikre deg godt mot å falle, sier skadedirektøren.