Firmaet Norconsult har sydd sammen og gjort konklusjonene i «Skole- og barnehagebehovsplan» for Frøya kommune. Denne, som også er omtalt som Frøyas skolebruksplan, er nå lagt ut på høring, før kommunestyret skal gjøre vedtak.

Øyrekkas skoler skal ikke røres

Som en av forutsetningene har ligget at skolestrukturen for øyrekka ikke skal røres.

Konsulentfirmaet har endt opp med to mulige strukturer for barnehage/skolene i Frøya fram mot 2020. Den ene går på at strukturen holdes som i dag (men med samlokalisert skole/barnehage på Nabeita). Den andre går på at Dyrøy oppvekstsenter legges ned, og at skoleelevene derfra flyttes til Sistranda. Norconsult anbefaler det siste alternativet.

Fordoblet elevtall ikke nok

Dyrøy skole er den kretsen som i prognosene vil oppleve størst prosentvis vekst fram mot 2020, med nesten en fordobling av elevtallet fra 22 elever i 2012/13 til 39 i 2020/21.

Begrunnelsen for nedleggelse går likevel på lavt elevtall.

«Med et elevtall mellom 22-39 elever innover i hele prognoseperioden er dette svært små og sårbare sosiale og pedagogiske enheter. En sammenslåing med Sistranda skole resulterer i fulldelte klasser og alle elever ved Dyrøy kan få tilhøre pedagogiske og sosiale grupper på sitt aldersnivå», skriver Norconsult i sin anbefaling.