Det viser tallene for ledigheten på Frøya målet i november i år mot november i fjor. Frøya har de siste månedene ligget noe høyere enn mange kommuner i ledighet, men nå i november viser tallene at Frøya er kommet omtrent på snittet i fylket. Frøya har en arbeidsledighet på 2,2 prosent (gjennomsnitt Sør-Trøndelag er 2,1 prosent). Dette skjer etter en relativt kraftig nedgang i arbeidsledigheten i det siste. Totalt er nå 47 personer registrert uten arbeid på Frøya, det er 13 færre enn i fjor, noe som tilsvarer en nedgang på 22 prosent.

Øker kraftig på Hitra

Hitra opplever derimot en oppgang i ledigheten målt mot november i fjor. På Hitra er 52 personer eller 2,4 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid. Dette er en oppgang på 33 prosent - eller 13 personer - målt mot november i fjor.

I Snillfjord er det fortsatt meget lav arbeidsledighet, med totalt sju personer uten arbeid. Det er tre flere enn i november i fjor, men fortsatt bare 1,4 prosent av arbeidsstyrken.

Nedgang i 21 av 25 kommuner i fylket

På fylkesnivå sank ledigheten med hele 23 prosent fra november i fjor. Av fylkets kommuner er det kun fire kommuner med økning i ledigheten.

Alle andre kommuner har til dels kraftig nedgang og ledigheten i hele 12 av kommunene er under to prosent. Lavest i ledighet ligger Rennebu med 1,1 prosent fulgt av Tydal, Selbu, Røros og Snillfjord som alle har en ledighet på 1,4 prosent.

- Ved utgangen av november er det kun fire fylker som har lavere ledighet enn Sør-Trøndelag, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Sør-Trøndelag.