Norge eksporterte sjømat for 5 milliarder kroner i mai. Det er en økning på 118 millioner kroner, eller 2,5 prosent, sammenlignet med mai måned i fjor, viser tall fra Norges sjømatråd.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 27,8 milliarder kroner. Det er en økning på hele 4,9 milliarder kroner eller 21 prosent målt mot samme periode i fjor.

- Etterspørselen etter norsk laks er fortsatt sterk. Eksportert volum økte med 8 prosent, mens redusert pris fører til en utflating av veksten målt i verdi sammenlignet med mai måned i fjor, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

Det ble eksportert laks for 3,6 milliarder kroner i mai. Dette er en økning på 230 millioner kroner eller 7 prosent sammenlignet med mai i fjor. Prisen for fersk hel laks falt fra 42,54 kroner til 40,47 kroner per kilo. Volumet økte fra 76 212 tonn til 82 335 tonn for alle anvendelser av laks.

Polen, Frankrike og Russland er største mottakere av laks fra Norge.