På rute 800 Trondheim – Brekstad – Kristiansund m/retur var det i 2013 en betydelig vekst. Totalt reiste 361.302 personer på denne ruten i 2013, hvorav 55.070 reiste med pendlerruten Trondheim – Brekstad. Dette tilsvarer en vekst fra året før på ca 3 prosent, forteller Fosennamsos Sjø AS Partrederiet Kystekspressen ANS i en pressemelding.

- Dette er historisk gode trafikktall for disse rutene, uttaler adm. direktør Grete Fuglem Tennås.

Fosennamsos Sjø AS Partrederiet Kystekspressen ANS oppgir at det også har vært en svært høy punktlighet og regularitet i disse rutene.

- Rute 800 Trondheim – Brekstad – Kristiansund viser en punktlighet på 99,6 % og hvor mer enn halvparten av forsinkelsene skyldes værforhold. Det er oppnådd 99,3 % regularitet og hvor 0,6 % av innstillingene skyldes værforhold, forteller selskapet.