Under LHL Hitra sitt årsmøte torsdag i forrige uke ble det valgt et nytt styre og gjort ekstra heder på to av medlemmene.

- I en årrekke har Ragnhild Reitan og Ellinor Brænden gjort en formidabel innsats for LHL Hitra. De har sittet i styret fram til nå, men begge ønsket å trekke seg. Hitra har mye å takke disse to damene for, sier nyvalgt styreleder, Jann Krangnes.

Han forteller videre at LHL (Landforeningen for hjerte- og lungesyke) sitt lokallag i en god del år lå brakk, men at Ragnhild og Ellinor fikk stablet LHL Hitra på beina.

- De så det var behov for forebyggende arbeid for de hjerte- og lungesyke. I mange år forskutterte de med egne penger slik at det jevnt og trutt ble stadig flere aktiviteter. Hvor det sosiale er like viktig som det fysiske, og et sted man kan dele erfaringer.

Foto: Per Krangnes

Aktivitene i dag

Lokallaget tilbyr i dag vanntrim, seniordans og to ulike turgrupper.

- Den ene turgruppa går på lengre turer, mens den andre gruppa fokuserer på kortere turer i nærmiljøet og er i samarbeid med Hitra Turlag og Hitra Revmatikerforening.

LHL Hitra var også pågangsdrivere for treningsklinikken "Hjertebank". De bidro med flere hundre tusen kroner til innkjøp av nye treningsapparat da klinikken åpnet.

Foto: Per Krangnes

Planlegger bowling, boccia og yoga

Det nyvalgte styret består av leder Jann Krangnes og styremedlemmene Per Krangnes, Kristin Lyngstad Utseth, Eva Sirivik og Rigmor Fikse. Samt varamedlemmene Astrid Ødegård, Knut Aksel Seehus og Johan Harald Lervåg.

Lokallaget har i dag 150 medlemmer og det nyvalgte styret forteller at de skal jobbe videre for å øke medlemsmassen ytterligere.

- Vi skal videreføre aktivitene våre det kommende året. Samtidig har vi tre nye områder som passer godt til vår målgruppe og som vi ønsker å satse på. Det er bowling, yoga og utendørs- og innendørs boccia. Stoltrim og sittedans er også noe vi har lyst til å utvikle.

LHL Hitra har fått på plass et nytt og innsatsvillig styre. Stående f.v.: styremedlemmene Eva Sirivik, Per Krangnes og Rigmor Fikse. Sittende ny lokallagsleder, Jann Krangnes. Ikke til stede da bildet ble tatt: styremedlem Kristin Lyngstad Utseth.

Man kan delta på flere av aktivitene uten å være medlem, men det er helt klart ønskelig at flest mulig melder seg inn skal den lokale klubben for å kunne holde aktivitene i gang, legger styret til.

- LHL Hitra ønsker i tillegg å gjennomføre flere medlemsmøter med tema. Blant annet skaffe til veie informasjon om samhandlingsreformen og andre politiske områder som kan være av interessant for LHL Hitras sine medlemmer. Samt få til et nærmere samarbeid med andre lokale interesseorganisasjoner, for eksempel revmatikerne eller de hørselshemmede, sier Krangnes.

- Det nye styret håper tilnærmet å kunne føre videre det formidable arbeidet til Ellinor Brænden og Ragnhild Reitan.