Forvirringa er total i bompengesaken. Hvis bomstasjonene på Dolmøy og Ansnes tas bort fra årsskiftet, får trafikantene gjennom Sandstad-bommen svi med en prisstigning på tyve prosent. Alle, inkludert politikerne, har trodd at bilistene skal få kompensasjon ved at de slipper å betale for passasjerene. Nå viser det seg at dette har økonomene i fastlandssambandet aldri lovet. Forslagets punkt fem, som politikerne i formannskapene på Hitra og Frøya har vedtatt uten å feste seg med betydninga av det, lyder slik: Omlegginga av bompengeopplegget kjøres som en prøveordning på to år. I løpet av 2-årsperioden vurderes om ordninga med en bomstasjon kan videreføres. Samtidig vurderes muligheten for overgang til delvis bemanning/automatisering av bomstasjone». Denne formuleringa betyr at bomstasjonen på Sandstad ikke blir automatisert før tidligst 1.januar 2004. Dermed faller passasjeravgifta heller ikke bort før dette tidspunktet.

LES MER I PAPIRUTGAVEN AV HF