Havbrukstjenesten på Sistranda er et akkreditert inspeksjonsorgan type A for anleggssertifikat og lokalitetsanalyse.

Fortøyningsanalyser

- Vi er stolte av å kunne informere om at vi nå også har fått innvilget akkreditering for å utføre fortøyningsanalyser som inspeksjonsorgan type A.

Det skriver Havbrukstjenesten i en pressemelding mandag. De skriver også følgende:

"Tjenestene gjennomføres iht. Nytek forskriftene og NS 9415:2009. Havbrukstjenesten er i tillegg akkreditert for prøvetaking, artsidentifisering og vurdering/fortolkning av bunnsediment for vurdering av miljøstatus."