Hopper to ganger (!) i sjøen - for årets enorme sum

foto