Hitterværing og Frp-leder i fylket, Roy Angelvik, fikk onsdag møte samferdselsminsiter Ketil Solvik-OIsen for å lufte saker på vegne av vår region.

Angelvik forteller at Fv 714, Lakseveien, ble et naturlig tema.

- Vi ønsker forsert og kontinuerlig framdrift på Fv 714. Dette er en fylkesvei, men her har vi fått et problem siden fylkeskommunen bruker opp pengene på AtB og busselskap, forklarer Angelvik.

Han mener det er svært viktig at Lakseveien blir forsert.

– I tillegg må det her framskyndes en løsning på Orkanger med stor kryssløsning der Fv714 og E39 skal komme inn på Fv715. Her er det ikke noen god løsning med T-kryss nå når begge veier kommer inn fra samme side, påpeker Frp-lederen.

Kysthavna

[M1]

Hitra Kysthavn er et fellesprosjekt mellom Hitra kommune og Kristiansund Nordmøre havn.

- Denne havna bør komme inn i NTP, Nasjonal havneanlegg og gis oppmerksomhet og tilskudd slik at den kan bli en betydelig mellomhavn langs kysten. Havna ligger midt i leia og i nærheten til store industriareal som nå skal bygges ut med marine prosjekt/havbruksnæringen. Jeg nevner Marine Harvest med ny laksefabrikk, Lerøygruppen med ny laksefabrikk, Sunde-gruppen med isoporfabrikk, BeWi produkter med isoporfabrikk samt en rekke andre større aktører. Dette vil være et pressområde i lang tid framover og et kraftsentrum innenfor marin sektor i Midt-Norge og kysten. Det vil være behov for både gode utskipningsmuligheter via kysthavna og veier via Fv 714 og ned mot E6, forklarte Angelvik til samferdelsministeren.

Når det gjelder fergeavløsning mellom Aure og Hitra, mener Sør-Trøndelag Frp at det er nødvendig med en dialog med begge fylkeskommuner og departementet for å finne en god løsning for videre vekst og utvikling.

Bompengebelastning

[M2]

Roy Angelvik informerte om at han og hans kolleger har fått mange klager på at alle kjøretøy over 3,5 tonn beregnes med samme bompengesats over 3,5 tonn.

- En litt større varebil blir dermed belastet med betydelig bompenger på grunn av dette.

- Hva kan departementet gjøre for å endre dette slik at satsene i alle fall kan endres til under 3,5 tonn pluss en klasse mellom 3,5 -7,5 tonn og en for store kjøretøy over 7,5 tonn, spurte Angelvik,

Han mener det beste hadde vært å ikke ha bompenger. – Men når de først er der, bør de være mer rettferdig.

E6 og godsterminal

I tillegg til de nevnte områdene som ble overlevert skriftlig til departementet, ble også følgende to hovedprioriteringer nevnt for Sør-Trøndelag sin del:

1. Fremdrift på E6 Trondheimsveiene og E6 Øst Trondheim - Stjørdal inkl. firefeltsvei mellom tunnelen og trasé for Trønderbanen

2. Realisering av godsterminal på Torgård. Med tanke på E6 over Heimdalsmyra og Jernbaneverkets forslag til kulvert. Infrastruktur tilknyttet Orkanger havn.

Ingen løfter

I onsdagens møte takket ministeren for engasjement og gode innspill, og det vil bli arbeidet videre med forslagene.

– Ingen løfter ble gitt og jeg kan ikke love noe på ministererens vegne. Men jeg er fornøyd med å bli hørt og at vi fra Trøndelag og vår region blir involvert i fremtidig planlegging, avslutter Roy Angelvik, leder i Sør-Trøndelag Frp.