HF Kirsti Marthine Flathagen

Halgeir Arild Hammer er Frøya Venstres 5. kandidat. Hans hjertesak er økt satsing på skole og utdanning.

-Vi må øke fokuset på kvaliteten i skolen. Barn og unge er framtida vår. De kan ikke gå ut av skolen uten å fått den undervisninga de har krav på. Det har kommet meg for øret at det er timer hvor ungene ikke har lærer. Slik kan vi ikke ha det.

- Det er ingen hemmelighet at Frøya har gjort det dårlig på nasjonale prøver. Men ungene våre er ikke dummere enn barn fra andre steder i landet. Lærerne våre er gode, men det som må ettersees er tidsbruken. Lærerne må få tid til å være lærere, og tid til å utøve pedagogikken og yrket sitt.

- Slik det er nå er lærerne pålagt for mange oppgaver. Pedagogiske oppgaver må ikke forsvinne inn i drifta. Mye av det lærerne driver med i dag er et tidstyveri som stjeler av tida som burde vært utøvelse av det yrket de et utdanna til. Respekten og statusen for lærere, skole og utdannelse må styrkes.

- Foreldrene skal være trygge på at ungene får den utdanninga de lovmessig har krav på. Som en del av dette ønsker vi å styrke spesialpedagogikken. Alle har krav på god undervisning.