- Nå må vi få en havarikommisjon for fritidsbåter, ulykkestallene stiger igjen!

Det sier Geir Giæver, kommunikasjonssjef i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF).

- En havarikommisjon vil kunne kartlegge hendelsesforløp, plassere ansvar og ta lærdom av ulykker. Vi trenger mer kunnskap om hvorfor ulykker skjer. Skyldes det skjærmerking, promille, stor fart etc. Det er viktig at vi har kunnskap før vi iverksetter nødvendige tiltak. Først når vi har den nødvendige kunnskapen er vi i stand til å iverksette gode tiltak som kan bidra til økt sikkerhet på sjøen for fritidsbåter, sier Giæver.

Han viser til at det i fjor var 28 personer som omkom i fritidsbåtulykker. Året før 34 personer. Og i år går tallene opp igjen.

- Pr. første halvår var det 14 mennesker som døde i fritidsbåtulykker. Det er en økning på tre i forhold til samme periode  i fjor. Et unødvendig høyt antall. Dette bør kunne reduseres om vi iverksetter de nødvendige tiltak. Havarikommisjonen for Transport er pålagt å undersøke alle ulykker og dødsfall knyttet til yrkestrafikk. De kan også undersøke fritidsbåtulykker i henhold til regelverk og mandat, derimot er det mangel på ressurser. Dette ender naturligvis med at de gjør kun det de er lovpålagt å gjøre. Derfor blir ikke fritidsbåter prioritert. I vårt naboland Sverige blir de fleste ulykker med fritidsbåt undersøkt, sier Giæver.

Erstatningsutbetalingene fra forsikringsselskapene viser også at det skjer stadig flere båtulykker.

- I fjor ble det utbetalt rekordhøye erstatninger etter båtskader og ulykker, viser tall fra forsikringsselskapene. KNBF er av den oppfatning at dagens regelverk er foreldet. Når målet er å redusere antall ulykker på sjøen så holder det ikke kun med politiets rutinemessige undersøkelser for å kartlegge fakta, ansvar og skyld. Vi trenger mer kunnskap og en uavhengig havarikommisjon må på plass, sier han.