Valgstyret (formannskapet) i Frøya vedtok i dag å redusere antall stemmekretser i kommunen.

Vedtaket berørre følgende kretser:

• Titran, Nordskag og Klubben slås sammen.

• Skjønhalsen og Dyrøya slås sammen, med stemmelokale Dyrøy skole. Nytt navn: Ut-Frøya krets

• Mausund, Sula og Froan, med stemmested Mausund skole. Nytt navn: Øyrekka krets.

- Ingen naturlig tilhørighet til Nordskaget

I et redusert formannskap (kun fem av syv representater møtte) var Arvid Hammernes (V) eneste fra opposisjonen, og den eneste som ikke gikk inn for alle andringene. Han mente kretsene i øyrekka burde beholdes som i dag. Og at Klubben fortsatt skal være egen krets.

- Jeg tror sammenslång vil gå ut over valgdeltakelsen. Klubben har ingen naturlig tilhørighet til Nordskaget. Og jeg tror vi kan få proteseter, som medfører at folk ikke stemmer. Jeg ser for eksempel ikke for meg at sulværinger vil dra til Mausund for å stemme, sa Hammernes.

- Ikke noe problem

Kristin Reppe mente dette ikke burde bli noe problem, da man vil få muligheten til å forhåndstemme på heimplassen uansett. Hun viste til at Frøya har dobbelt så mange stemmesteder som Hitra, som er en mye større øy i omkrets.

- Vi har også en kommunesammenslåings-prosess på gang, og det må gjøres noe, sa Kristin Reppe Storø.

Valgstyret har myndigheten til å gjøre endelig vedtak, men saken kan bli tatt til kommunestyret.

- Dette er en viktig sak for befolkningen, og jeg vurderer om den skal tas til kommunestyret for behandling, sier fungerende ordfører Martin Nilsen.