I fylkesrådmannens forslag til budsjett for 2016 plusses AtB-posten på med 20 millioner kroner. Dermed pålegges selskapet å spare 15 millioner kroner istedenfor 35 millioner kroner.

Det går fram av en pressemelding fra Sør-Trøndelag fylkskommune. Hele budsjettet er på 4,8 milliarder kroner. Sør-Trøndelag fylkeskommunes budsjett blir da det tredje største offentlige budsjettet i Sør-Trøndelag, etter Trondheim kommunes budsjett og St. Olavs hospitals budsjett.

- I motsetning til både kommunens budsjett og sykehusets budsjett, går mye av pengene til distriktet, som vei, skole og kollektivtrafikk og ikke minst til en desentralisert skolestruktur, sier fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i meldinga..

Opplæring får den største andelen av driftsbudsjettet og over 50 prosent, blant annet etter et økt lærlingtilskudd på 4,4 millioner.

Så følger kollektivtransport (ca. 12 prosent) og fylkesveier (11 prosent).

Penger til kulturaktiviteter økes med 1,5 millioner kroner.

Deflatoren, oppgang i lønn og prisvekst, opprettholdes på 2,9 prosent, det vil si 0,2 prosent høyere enn i statsbudsjettet.