I dag kom Statistisk sentralbyrå (SSB) sin statistikk som sier noe om den faktiske befolkningsendringen i Norge. Og de endelige tallene bekrefter de forhåndsberegnede tallene, som ble presentert tidligere i uka: Frøya har hatt en uvanlig sterk befolkningvekst det siste året:

Frøya har hatt en økning på hele 3,6 % og har per 1.1.2016 4.799 innbyggere. Frøya er dermed på tredjeplass over kommuner som prosentvis har økt mest i innbyggertall. Bare Flå kommune og Lavangen kommune har hatt en større økning enn Frøya med henholdsvis 4 % og 4,3 % vekst.

Hitra har hatt en økning på 1,2 % det siste året og har per 1.1.2016 4.622 innbyggere.

Både Frøya og Hitra ligger over landsgjennomsnittet i vekst, som er på 0,9 %.