- Statens vegvesen registrerer at det lagres/hensettes diverse tett opp til offentlig vei flere steder i fylket. Dette kan være seg rundballer, tilhengere, containere og så videre. Dette representerer en betydelig trafikkfare ved utforkjøring, samt at rundballer tiltrekker seg hjortevilt som øker sjansen for viltpåkjørsel.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Meldinga er sendt ut i dag og aktualisert etter at det landet rundt dukker opp rosa rundballer til inntekt for kreftsaken, også her lokalt.

Statens vegvesen minner om at bygging og lagring av diverse langs veien reguleres i utgangspunktet etter veiloven, der hovedregelen er at i en avstand på 50 meter langs riks- og fylkesvei er det ikke lov å bygge, lagre eller hensette noe uten tillatelse fra Statens vegvesen.

- Statens vegvesen aksepterer midlertidig lagring av rundballer i strid med veglovens bestemmelser uten forutgående søknad så fremt det ikke representerer noen trafikkfare. Vi opererer med en sikkerhetssone ut fra veikant, denne beregnes ut fra trafikkmengde og fartsgrense. Sikkerhetssonen skal ikke benyttes til lagring osv., forteller veivesenet.

Dersom det er mye hjortevilt i området bør en gjøre en særlig vurdering av avstand til offentlig vei.

På visse vilkår

Når det gjelder rundballer og lignende som lagres langs vegen i begrenset tidsrom har Statens vegvesen valgt å tillate slik lagring uten forutgående søknad dersom følgende vilkår innfris:

- Det skal ikke lagres noe i vegens sikkerhetssone (jamfør tabell)

- Rundballer må ikke plasseres slik at de bidrar til økt trafikkfare med tanke på

viltpåkjørsel

- Det som lagres må ligge stødig og ikke på noen måte kunne komme i konflikt med veifarende

- I nærheten av kryss og avkjørsler må slik lagring ikke være sikthindrende

Sikkerhetssone

Sikkerhetssonen beregner veivesenet etter følgende tabell:

Fartgrense under 50 km/t = sikkerhetssone 4,5 meter

Fartgrense 60 km/t = sikkerhetssone 5 meter

Fartgrense 70-80 km/t = sikkerhetssone 7 meter

Fartgrense 90 km/t = sikkerhetssone 8 meter