Mesta og Statens vegvesen har besluttet at det innføres kolonne-kjøring for tungtransporten på omkjøringsveien Fv. 713 (via Kvenvær/Forsnes) langhelga Fv. 714 stenges. Vanlig personbil-trafikk skal gå som normalt på omkjøringsveien.

- Det blir kolonnekjøring mellom Forsnes og Kvenvær, slik at det blir lettere for tungtrafikken å komme fram. Vanlig biltrafikk går som normalt, sier prosjektleder Andreas Tessem i Statens vegvesen til lokalavisa Hitra-Frøya.

Statens vegvesen har bestemt at man vil forholde seg til planen med å stenge Fv. 714 ved Lakselva ved Fillan fra kl. 6 fredag 15. januar og avsluttes kl. 18 mandag 18. januar. Ingen - hverken kjørende eller gående - vil ha mulighet til å passere dette området. Omkjøringsvei for all trafikk blir på fv. 713 på Sør-Hitra.

Det har vært kjent siden i fjor høst at omkjøringsveien via Kvenvær/Forsnes ikke egner seg til tungtransport, noe som skaper utfordringer for transportnæringa. Flere partier er så smale at store kjøretøyer ikke har mulighet til å møtes. Nå som datoen for veistenginga nærmer seg, har trykket mot Statens vegvesen økt betrakelig, forteller prosjektlederen.

- Vi opplever et ganske stort trykk fra næringslivet nå, ja. Nå har vi avtalt med Mesta at kolonnekjøring blir skiltet og at folk fra Mesta vil være på plass i stenge-perioden for å geleide tungtrafikken, sier Tessem.

- Blir det kolonnekjøring på faste tidspunkt?

- Det er en strekning på 15-17 kilometer der tungtrafikk ikke kan møtes, og der vi må ha kolonnekjøring. Det blir nok litt ventetid, men det kjøres fortløpende, sier Tessem.