- Ikke greit å ta to millioner kroner og si at «ja, men du har jo fortsatt tre millioner igjen».