Hitrapallen AS på Kalvøya merker godt at det har gått godt med laksenæringen de siste årene. Daglig leder Odd Wassether har åpen kontrakt og økt oppdragsmengde med flere store bedrifter. En stor tre-årskontrakt gjør også fremtiden mer forutsigbar for bedriften,

- Før hadde vi kontrakt for ett år av gangen. I fjor inngikk vi tre-årskontrakt, med opsjon på tre år til, sier Wassether, som startet palleproduksjon i 2008. Og oppdragsmengden har bare økt siden den gang. I 2014 bygget de ny og større pallefabrikk med robotdrift, for å forberede seg til laksefabrikkene åpner på Jøsnøya. Han ser for seg enda mer å gjøre når de kommer i gang.

Oppgraderer roboten

- Det er mye på gang. Nå bygger vi ut større lager for å ha plass til flere paller. Og om sju uker kommer det folk hit for å bygge om roboten, slik at den produserer mer. Jeg har lest at slaktekapasiteten skal øke med seks prosent når slakteriene flytter til Jøsnøya. Det betyr mer leveranse for oss. Så det er bare positivt, sier Wassether.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no