Medlemmene i Utdanningsforbundets lokallag på Frøya og Hitra ga også sine stemmer i den landsomfattende uravstemningen, der lærerne skulle svare ja eller nei til den framforhandlede avtalen med KS. På landsbasis var det 75 prosent av medlemmene som stemte nei til tariffavtalen som deres eget forbundsledelse forhandlet seg frem til.

Dermed går Utdanningsforbundet ut i streik fra 1. juli. Men om det blir streik i øyregionens skoler, er for tidlig å si.

- Tror ikke Frøya er i førsteuttaket

- Jeg har ikke hørt noe fra fylkesledelsen ennå. Det er bare noen timer siden avstemningen ble ferdig, og vi får vel vite litt mer etterhvert. Men jeg tror ikke Frøya er i førsteuttaket for streik. Jeg har heller ikke fått noen signaler om det. Men hva som skjer utover sommeren er ikke godt å si. Streiken vil trappes opp mot skolestart, sier Kyrre Pettersen, leder i Utdanningsforbundets lokallag på Frøya.

- Vet du hva medlemmene på Frøya stemte?

- Det har jeg ingen formening om. Jeg har oppfordret folk til å stemme for sin egen overbevisning etter å ha satt seg inn i avtalen. Det er nok begge deler. Flertallet får bestemme, så får vi ta det derfra, sier Pettersen.

- Hva stemte du?

- Det har jeg ingen kommentar til.

- Stemte klart nei

På Hitra har lokallagsleder Sigbjørn Glørstad en formening om hva medlemmene stemte.

- De jeg har snakket med har gitt uttrykk for at de stemte klart nei, så jeg vil tro at flertallet av lærerne på Hitra har stemt nei til avtalen, sier Glørstad.

- Hva stemte du?

- Det ønsker jeg ikke å svare på. Men jeg kan si at jeg ikke var fornøyd med det fremforhandlede resultatet med regjeringen, sier Glørstad.

Skolestreik blir det heller ikke på Hitra foreløpig.

- Jeg ikke fått noen signaler om at Hitra vil bli tatt ut i streik, sier Glørstad.

Sigbjørn Glørstad, leder i Utdanningsforbundets lokallag på Hitra. (arkivfoto)